Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.2018 do 31.03.2018

Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-L
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
5.027.237,26
62,15
2
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
503.866,43
6,23
3
MKOS-R-A
MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA
430.000,00
5,32
4
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
255.189,85
3,15
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
200.592,70
2,48
6
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
188.961,30
2,34
7
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
187.553,53
2,32
8
ROPT-R-A
ROMANIJAPUTEVI AD P.O. SOKOLAC
130.104,30
1,61
9
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
122.286,05
1,51
10
GUBE-R-A
GUBER AD SREBRENICA
120.000,00
1,48
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
923.254,91
11,41
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
8.089.046,33
100,00%
 
 
                hov top 10 03 2018