Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02.2018 do 28.02.2018
 
Recni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom
prometu
1
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
604.688,81
22,45
2
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
303.437,87
11,26
3
INOP-U-A
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA
270.934,34
10,06
4
KMTB-R-A
KOMUNALNO AD TREBINJE
251.189,01
9,32
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
244.114,04
9,06
6
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
151.241,46
5,61
7
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
110.957,87
4,12
8
FTRP-U-A
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND
76.204,24
2,83
9
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
71.544,14
2,66
10
BLKP-R-A
ZMIF U PREOBLIKOVANJU BALKAN INVESTMENT FOND AD
69.071,10
2,56
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
540.581,51
20,07
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
2.693.964,39
100,00%

      

         hov top 10 02 2018