Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01.2018 do 31.01.2018
 

Redni broj

Oznaka HOV

Naziv emitenta

 Vrijednost  transkcija

%ueešaa u

saldiranom

prometu

1

RSRS-O-K

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

319.810,62

15,80

2

NOVB-R-E

NOVA BANKA AD BANJA LUKA

204.959,70

10,13

3

TLKM-R-A

TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA

188.363,18

9,31

4

RSRS-O-C

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

180.760,16

8,93

5

PPMK-O-E

PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO DOO BANJA LUKA

169.436,53

8,37

6

RSRS-O-A

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

163.800,01

8,09

7

FTRP-U-A

DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND

145.685,22

7,20

8

VTRG-R-A

TPP VITOROG AD ŠIPOVO

59.694,84

2,95

9

MMSP-U-A

DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND

55.506,97

2,74

10

CUSD-R-B

ČAJAVEC USLUŽNE DJELATNOSTI AD BANJA LUKA

42.376,81

2,09

11

Ostale HOV

OSTALE HOV

493.263,99

24,39

Ukupna vrijednost saldiranog prometa

2.023.658,03

100,00%

              

             hov top 10 01 2018