Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2017 do 31.12.2017
 

 

Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.055.688,98
                          15,97
2
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
639.082,11
9,67
3
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
563.089,42
8,52
4
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
548.077,95
8,29
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
517.468,21
7,83
6
RSDS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
400.344,12
6,06
7
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
350.075,40
5,30
8
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
330.383,59
5,00
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
304.971,75
4,61
10
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
294.777,19
4,46
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.607.404,43
24,29
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
6.611.363,15
100,00%

 

        eng hov top 10 12 2017