Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.01 - 31.01.2010. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
460.324,71
21,00%
2
DEST-R-A
HEMIJSKA INDUSTRIJA DESTILACIJE AD TESLIĆ
418.457,15
19,09%
3
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
315.416,55
14,39%
4
HTCE-R-A
HIT CENTAR AD ZVORNIK
143.966,10
6,57%
5
NVEL-R-A
NOVI VELEPROMET AD ZVORNIK
142.863,60
6,52%
6
RSDS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
72.247,88
3,29%
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
50.375,75
2,30%
8
APBL-R-A
AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA
49.122,85
2,24%
9
RNAF-R-A
RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD
45.974,96
2,10%
10
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
40.869,81
1,86%
11
 
OSTALE HOV
452.533,96
20,64%
 UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
2.192.153,32
100,00%


hov-top-10-01-2010