Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.12 - 31.12.2009. godine

Redni
 broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
6.331.807,46
42,63%
2
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
2.085.595,00
14,04%
3
GRFK-R-A
ŠTAMPARIJA GRAFOKOMERC AD TREBINJE
956.318,80
6,44%
4
SEMB-R-A
PD SEMBERIJA AD BIJELJINA
732.133,10
4,93%
5
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
691.737,47
4,66%
6
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
435.249,80
2,93%
7
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
386.745,61
2,60%
8
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
343.205,14
2,31%
9
BROS-R-C
BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA
334.800,00
2,25%
10
RSDS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
250.868,10
1,69%
11
 
OSTALE HOV
2.305.927,67
15,52%
 UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
14.854.388,15
100,00%

hov-top-10-12-2009