Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.11 - 30.11.2009. godine
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
2.759.498,48
31,84%
2
VLTK-R-A
VELETEKSTIL AD BANJA LUKA
1.155.259,94
13,33%
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.100.376,77
12,7%
4
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
595.251,04
6,87%
5
RUDI-R-A
RUDING AD UGLJEVIK
415.885,80
4,8%
6
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
414.995,61
4,79%
7
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
314.211,83
3,62%
8
HETR-R-A
JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD
262.239.50
3,02%
9
MPIM-R-A
MPI MODRIČA AD
179.283,30
2,07%
10
ZTR9-R-A
ŽITOPROMET DD BRČKO
165.416,00
1,91%
11
OSTALE HOV
1.304.423,64
15,05%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
8.666.841,91
100,00%

hov-top-10-11-09