Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.10 - 31.10.2009. godine
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
4.826.086,46
47,75%
2
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
1.111.192,84
10,99%
3
SODJ-PKA
JAHORINA OSIGURANJE AD PALE
1.072.679,33
10,61%
4
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
774.950,88
7,67%
5
INTL-R-A
INTAL AD MILIĆI
411.567,03
4,07%
6
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
306.020,00
3,03%
7
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
259.916,08
2,57%
8
ZTR9-R-A
ŽITOPROMET DD BRČKO
222.630,00
2,20%
9
EINP-R-A
EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
140.762,04
1,39%
10
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEDRAD
105.160,85
1,04%
11
 
OSTALE HOV
876.441,45
8,68%
 
 
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
10.107.406,96
100,00%

hov-top-10-10-09