Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.09 - 30.09.2009. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog
 redovnog prometa
1
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
1.721.196,93
23,46%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.338.912,03
18,25%
3
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
1.211.451,08
16,51%
4
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
413.433,41
5,63%
5
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
344.475,00
4,69%
6
BLKP-R-A
ZIF BALKAN INVESTMENT FOND ADA BANJA LUKA
321.559,72
4,38%
7
TRPD-R-A
TRGOPRODAJA AD PRIJEDOR
250.434,36
3,41%
8
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
212.016,26
2,89%
9
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
154.979,70
2,11%
10
EINP-R-A
EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
100.322,20
1,37%
11
 
OSTALE HOV
1.269.201,02
17,30%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
7.337.981,71
100,00%

hov-top-10-09-2009