Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.08 - 31.08.2009. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
1.096.029,14
21,79%
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.060.892,43
21,09%
3
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
817.509,78
16,25%
4
HBSN-R-A
HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
210.422,16
4,18%
5
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
197.480,18
3,93%
6
HETR-R-A
JP HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI AD
173.481,42
3,45%
7
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
169.450,31
3,37%
8
BNEL-R-A
BONEL AD
153.590,40
3,05%
9
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
151.255,02
3,01%
10
SEMB-R-A
PD SEMBERIJA AD BIJELJINA
122.401,75
2,43%
11
 
OSTALE HOV
877.905,52
17,45%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
5.030.418,11
100,00%

hov-top-10-08-09