Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.07 - 31.07.2009. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
BNEL-R-A
BONEL AD
784.443,60
17,33%
2
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
691.265,58
15,27%
3
SODJ-PKA
JAHORINA OSIGURANJE AD PALE
453.475,30
10,02%
4
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
397.238,76
8,77%
5
PPRV-R-A
POLJOPRIVREDNIK AD DEVENTA
312.320,82
6,90%
6
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
264.437,79
5,84%
7
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
158.781,58
3,51%
8
PSVN-R-A
POSAVINA AD SRBAC
144.474,88
3,19%
9
TLKM-R-A
TELEKOM AD BANJA LUKA
124.342,38
2,75%
10
JELA-R-A
JELA AD KOZARAC
92.543,65
2,04%
11
 
OSTALE HOV
1.104.475,72
24,39%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
4.527.800,06
100,00%

hov-top-10-07-09