Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.06 - 30.06.2009. godine
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
VBBB-O-A
NLB RAZVOJNA BANKA
606.360,83
12,63%
2
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
599.308,38
12,48%
3
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA-mat. i nemat. ratna šteta
497.794,39
10,37%
4
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
463.870,06
9,66%
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
458.435,55
9,55%
6
BLPV-R-A
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA
363.782,20
7,58%
7
MKOS-R-A
MF OSIGURANJE AD BANJALUKA
361.740,00
7,54%
8
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
165.283,24
3,44%
9
CIST-R-A
ČISTOĆA AD BANJA LUKA
151.736,62
3,16%
10
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
121.546,50
2,53%
11
 
OSTALE HOV
1.011.164,06
21,06%
 
 
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
4.801.021,83
100,00%

hov-top-10-06-09