Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.05 - 31.05.2009. godine

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.752.170,68
30,66%
2
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
417.584,59
7,31%
3
KROS-R-A
KRAJINA-OSIGURANJE AD BANJA LUKA
386.870,00
6,77%
4
LKSD-O-A
OPŠTINA LAKTAŠI
381.006,93
6,67%
5
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
320.003,09
5,60%
6
RSDS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
313.283,68
5,48%
7
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
312.200,00
5,46%
8
EINP-R-A
EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
270.468,22
4,73%
9
BRSP-R-A
ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA
173.805,03
3,04%
10
HEDR-R-A
MH ERS AD TREBINJE ZP HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VIŠEGRAD
149.322,87
2,61%
11
 
OSTALE HOV
1.238.837,59
21,67%
 
 
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
5.715.552,68
100,00%

hov-top-10-05-09