Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2017 do 31.10.2017
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
JFMG-R-A
PMP JELŠINGRAD - FABRIKA MAŠINA AD GRADIŠKA
3.808.350,12
37,18
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
2.030.959,81
19,83
3
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
736.735,38
7,19
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
601.281,29
5,87
5
FTRP-U-A
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF FUTURE FUND
495.484,04
4,84
6
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
356.152,59
3,48
7
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
310.795,45
3,03
8
SEMB-R-A
PD SEMBERIJA AD BIJELJINA
278.708,80
2,72
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
264.418,30
2,58
10
JAPR-R-A
JAPRA AD SA PO
235.958,19
2,30
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.123.024,49
10,98
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
10.241.868,46
100,00%

         

          hov top 10 10 2017