Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2017 do 30.09.2017
 

Redni broj

Oznaka HOV

Naziv emitenta

Vrijednost transakcija

%učešća u

saldiranom

prometu

1

RSBD-O03

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

2.778.306,85

34,36

2

RSRS-O-G

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

1.384.092,87

17,12

3

RSRS-O-J

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

819.729,37

10,14

4

RSRS-O-K

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

801.401,18

9,91

5

RSDS-O-G

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

676.351,77

8,36

6

TLKM-R-A

TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA

330.444,10

4,09

7

RSRS-O-H

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

324.259,90

4,01

8

RSRS-O-I

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

315.532,79

3,90

9

RSRS-O-F

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

118.840,47

1,47

10

SEMB-R-A

PD SEMBERIJA AD BIJELJINA

117.608,56

1,45

11

Ostale HOV

OSTALE HOV

419.471,31

5,19

Ukupna vrijednost saldiranog prometa

8.086.039,17

100,00%

 

hov top 10 09 2017