Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2017 do 31.05.2017
 
Redni broj
Oznaka
HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom prometu
1
BLPV-R-A
BANJALUčKA PIVARA AD BANJA LUKA
24.779.281,89
87,19
2
BVRU-R-A
ZTC BANJA VRUćICA AD BANJA VRUćICA
1.506.517,88
5,30
3
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
453.957,29
1,60
4
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
382.521,35
1,35
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
156.211,10
0,55
6
RSDS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
131.704,72
0,46
7
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
125.653,56
0,44
8
ZPTP-R-A
ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD
BANJA LUKA
116.105,95
0,41
9
TPBL-R-A
TOPLANA AD BANJA LUKA
111.301,60
0,39
10
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
99.995,85
0,35
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
556.735,89
1,96
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
28.419.987,08
100,00%

 

hov-top-05-2017