Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04.2017 do 30.04.2017
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
1.246.098,45
22,84
2
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
824.411,91
15,11
3
RSDS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
530.407,63
9,72
4
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
482.083,86
8,84
5
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
467.052,46
8,56
6
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
432.727,95
7,93
7
BVRU-R-A
ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA
387.296,58
7,10
8
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
181.263,58
3,32
9
ZPTP-R-A
ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
154.477,02
2,83
10
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
130.041,00
2,38
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
619.858,33
11,37
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
5.455.718,77
100,00%

     

      hov top 10 04 2017