Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.2017 do 31.03.2017
 
 

Redni broj

Oznaka HOV

Naziv emitenta

Vrijednost transakcija

% učešća u saldiranom prometu

1

RSRS-O-K

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

1.710.755,34

30,14

2

RSRS-O-J

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

583.403,93

10,28

3

RSDS-O-G

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

482.541,01

8,50

4

RSRS-O-F

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

479.316,20

8,45

5

TLKM-R-A

TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA

458.938,44

8,09

6

RSRS-O-I

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

300.597,11

5,30

7

ZPTP-R-A

ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA

275.430,52

4,85

8

RSRS-O-H

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

192.856,12

3,40

9

RSDS-O-E

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

149.409,50

2,63

10

RSRS-O-E

REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA

148.447,38

2,62

11

Ostale HOV

OSTALE HOV

893.534,42

15,74

                 Ukupna vrijednost saldiranog prometa                               

5.675.229,97

100,00%

 
 
     hov top 10 03 2017