Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02.2017 do 28.02.2017
 
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.166.239,07
27,29
2
RSDS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
626.524,02
14,66
3
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
523.793,54
12,25
4
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
336.050,36
7,86
5
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
311.762,92
7,29
6
ZPTP-R-A
ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND
AD BANJA LUKA
296.250,48
6,93
7
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
250.997,30
5,87
8
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
108.290,16
2,53
9
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
107.466,94
2,51
10
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
76.278,04
1,78
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
470.491,06
11,03
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
4.274.143,89
100,00%

 

      hov top 10 02 2017