Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01.2017 do 31.01.2017
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.828.152,76
42,19
2
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
543.073,44
12,53
3
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
517.777,12
11,95
4
RSDS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
437.009,68
10,09
5
MLEK-R-A
MLJEKARA AD ALEKSANDROVAC, LAKTASI
195.015,96
4,50
6
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
154.701,00
3,57
7
ZPTP-R-A
ZMIF U PREOBLIKOVANJU ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
141.000,49
3,25
8
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
125.884,91
2,91
9
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
81.450,46
1,88
10
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
66.154,87
1,53
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
242.863,32
5,60
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
4.333.084,01
100,00%

     

      hov top 01 12 2017