Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12.2016 do 31.12.2016
 
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-K
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.898.475,09
34,66
2
RSDS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.471.053,98
10,41
3
RSBD-O-T
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.248.094,38
8,83
4
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
879.880,97
6,23
5
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
859.701,86
6,08
6
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
660.005,72
4,67
7
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
599.215,73
4,24
8
ZTPR-R-A
ŽITOPROMET AD BIJELJINA
585.951,57
4,15
9
EINP-R-A
ZAIF EUROINVESTMENT FOND - U PREOBLIKOVANJU AD BANJA LUKA
565.344,32
4,00
10
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
488.604,45
3,46
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.876.026,24
13,27
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
14.132.354,31
100,00%

 

      hov top 10 12 2016