Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2016 do 30.11.2016

 

Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSBD-O-S
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
5.060.965,75
32,88
2
RSBD-O-T
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.827.764,38
24,87
3
RSDS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.723.966,69
11,20
4
PDPT-R-A
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR
927.291,89
6,02
5
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
625.378,38
4,06
6
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
549.880,68
3,57
7
JAPR-R-A
JAPRA AD SA PO
480.308,69
3,12
8
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
365.513,88
2,37
9
CMEG-P-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
329.904,00
2,14
10
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
214.428,94
1,39
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.286.094,85
8,38
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
15.391.498,13
100,00%

     

     hov top 10 11 2016