Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2016 do 31.08.2016

Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSBD-O-R
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.322.435,48
32,94
2
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
723.703,39
10,27
3
CDST-R-A
DRUSTVENI STANDARD ČAJAVEC AD BANJA LUKA
586.184,85
8,31
4
EINP-R-A
ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
534.029,46
7,57
5
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
353.575,86
5,02
6
CJSO-R-A
ČAJAVEC SPECIJALNA OPREMA AD BANJA LUKA
263.666,10
3,74
7
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
252.579,31
3,58
8
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
248.773,67
3,53
9
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
223.571,69
3,17
10
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
198.775,88
2,82
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.342.877,84
19,05
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
7.050.173,53
100,00%

 

      hov top 10 08 2016