Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2016 do 31.07.2016
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSBD-O-R
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.518.089,72
37,27
2
RSBD-O-P
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.976.876,71
20,94
3
RSRS-O-J
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.234.741,08
13,08
4
EINP-R-A
ZIF   EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
505.269,70
5,35
5
RSRS-O-A
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
433.127,86
4,59
6
RSRS-O-I
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
321.616,10
3,41
7
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND   AD BANJA LUKA
182.016,05
1,93
8
RSRS-O-F
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
162.805,21
1,72
9
RSRS-O-H
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
150.473,12
1,59
10
RSRS-O-C
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
129.658,81
1,37
11
Ostale HoV
OSTALE HOV
824.372,77
8,75
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
9.439.047,13
100,00%

 

hov-top-07-2016