Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2016 do 30.06.2016
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSBD-O-P
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.955.123,29
34,11
2
MKOS-R-A
MF OSIGURANJE AD BANJA LUKA
1.270.000,00
14,66
3
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.230.308,14
14,20
4
RSBD-O-N
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
760.171,23
8,77
5
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
611.977,18
7,06
6
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
404.901,64
4,67
7
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
179.865,39
2,08
8
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
165.877,00
1,91
9
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
164.405,00
1,90
10
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
162.709,50
1,88
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
759.361,02
8,76
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
8.664.699,39
100,00%

 

      hov top 10 06 2016