Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2016 do 31.05.2016
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
10.094.658,53
67,78
2
RSBD-O-N
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.975.458,90
19,98
3
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
443.451,57
2,98
4
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
329.259,35
2,21
5
IEFB-R-A
MF BANKA AD BANJA LUKA
128.000,00
0,86
6
BLPV-R-A
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA
104.181,23
0,70
7
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
96.271,05
0,65
8
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
84.979,23
0,57
9
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
80.750,46
0,54
10
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
68.530,54
0,46
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
488.441,28
3,27
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
14.893.982,14
100,00%

 

      hov top 10 05 2016