Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04.2016 do 30.04.2016
    
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
IEFB-R-A
MF BANKA AD BANJA LUKA
8.840.996,32
49,97
2
RSBD-O-N
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
6.026.445,21
34,06
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
888.803,04
5,02
4
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
539.599,37
3,05
5
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
150.783,73
0,85
6
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
133.090,96
0,75
7
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
128.124,60
0,72
8
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
126.633,31
0,72
9
CDST-R-A
DRUŠTVENI STANDARD ČAJAVEC AD BANJA LUKA
122.100,00
0,69
10
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
114.208,78
0,65
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
621.252,17
3,52
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
17.692.037,49
100,00%

     

      hov top 10 04 2016