Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-J
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.507.473,72
19,67
2
RS16-T01
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.945.586,00
16,52
3
VIBP-R-A
ZIF VIB FOND AD BANJA LUKA
2.605.797,30
14,61
4
DEST-R-A
HI DESTILACIJA AD TESLIĆ
1.600.164,19
8,97
5
BROS-R-C
BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA
824.000,00
4,62
6
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
680.961,54
3,82
7
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
637.598,58
3,58
8
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
603.538,52
3,38
9
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
586.856,36
3,29
10
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
561.759,70
3,15
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
3.280.109,10
18,39
                      Ukupna vrijednost saldiranog prometa
17.833.845,01
100,00%

 

   hov top 10 02 2016