Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12. do 31.12.2015. godine
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.034.572,35
15,57
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
987.691,58
14,86
3
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
590.002,19
8,88
4
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
526.782,89
7,93
5
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
512.108,66
7,71
6
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
424.817,64
6,39
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
354.922,43
5,34
8
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
311.338,43
4,69
9
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
198.762,28
2,99
10
CMEG-P-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
191.400,00
2,88
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.512.541,81
22,76
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
6.644.940,26
100,00%
 

 hov-top-10-12 2015