Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11. do 30.11.2015. godine
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RS15-T06
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.989.450,00
52,92
2
RSRS-O-I
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.186.605,25
12,58
3
TLKM-R-A
TELEKOM   SRPSKE AD BANJA LUKA
615.679,28
6,53
4
RSDS-O-F
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
572.219,24
6,07
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
248.056,47
2,63
6
RSRS-O-F
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
205.863,76
2,18
7
MRKR-R-A
MERKUR AD TESLIĆ
189.742,97
2,01
8
RSRS-O-D
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
172.707,91
1,83
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
164.282,13
1,74
10
ZPTP-R-A
ZEPTER   FOND AD BANJA LUKA
144.183,42
1,53
11
Ostale  HOV
OSTALE HOV
940.372,61
9,98
Ukupna   vrijednost saldiranog prometa
9.429.163,04
100,00%
 
hov-top-10 11 2015