Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.06.2008. do 30.06.2008. godine

Redni broj

Oznaka HOV

Naziv

Vrijednost transakcija

% od ukupnog redovnog prometa

1

BVRU-R-AZTC BANJA VRUĆICA A.D. TESLIĆ
3.543.306,93
25,00%

2

TLKM-R-ATELEKOM SRPSKE A.D. BANJA LUKA
2.423.909,13
17,10%

3

CERP-R-AHUTP CER A.D. PRNJAVOR
1.191.156,90
8,40%

4

TRZN-R-ATRŽNICA A.D. BANJA LUKA
1.023.564,39
7,22%

5

RSDS-O-AREPUBLIKA SRPSKA-stara devizna štednja
842.047,85
5,94%

6

FRUK-R-A

FRUKTONA A.D. BANJA LUKA

585.848,40
4,13%

7

BLBP-R-AZIF BLB-PROFIT A.D. BANJA LUKA
446.775,00
3,15%

8

RNAF-R-A

RAFINERIJA NAFTE A.D. SRPSKI BROD

426.982,04
3,01%

9

VCVO-R-AVUČEVO A.D. SRBINJE
289.887,20
2,05%

10

BIRA-R-ABIRAČ A.D. ZVORNIK
286.384,25
2,02%

11

 

OSTALE HOV

3.115.500,11
21,98%

UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE

14.175.362,20

100,00%

 

HoV sa najvećim prometom - jun 2008. god.