Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03. do 31.03.2015. godine
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%   učešća u
saldiranom
prometu
1
RS14-T11
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
5.991.516,00
35,71
2
RS15-T02
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
3.058.359,92
18,23
3
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
1.428.265,35
8,51
4
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
1.051.985,38
6,27
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
913.128,30
5,44
6
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
761.007,73
4,54
7
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
741.664,39
4,42
8
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
318.194,25
1,90
9
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
252.363,55
1,50
10
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO   FINANSIJA
240.543,16
1,43
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
2.021.686,18
12,05
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
16.778.714,21
100,00%
 
hov-top-10-03-2015