Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02. do 28.02.2015. godine
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
BVRU-R-A
ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA
1.378.007,65
20,96
2
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.034.254,06
15,73
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
719.569,16
10,94
4
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
522.457,56
7,95
5
CELX-R-A
SHP CELEX AD
362.061,00
5,51
6
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
341.998,46
5,20
7
PLRP-R-A
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
312.588,96
4,75
8
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
203.656,14
3,10
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
181.604,50
2,76
10
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
160.823,87
2,45
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.357.531,71
20,65
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
6.574.553,07
100,00%
 
hov-top-10-02-2015