Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01. do 31.01.2015. godine
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
929.489,39
21,27
2
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
653.169,01
14,95
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
551.422,24
12,62
4
INVP-R-A
ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA
465.832,74
10,66
5
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
384.994,71
8,81
6
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
132.876,40
3,04
7
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
103.995,76
2,38
8
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
97.397,40
2,23
9
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
86.598,78
1,98
10
CMEG-R-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
82.579,50
1,89
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
880.636,24
20,17
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
4.368.992,17
100,00%

 

hov-top-10-01-2015