Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12. do 31.12.2014. godine
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešćaa u
saldiranom
prometu
1
RSBD-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
10.312.191,78
20,61
2
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
8.165.340,64
16,32
3
RSBD-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.164.826,03
8,32
4
RSBD-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.099.830,14
8,19
5
RS14-T07
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.967.448,00
7,93
6
RS14-T06
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.937.594,90
7,87
7
RS14-T01
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.060.254,90
6,12
8
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.122.834,85
4,24
9
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
2.032.204,89
4,06
10
CELX-R-A
SHP CELEX AD
1.145.381,00
2,29
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
7.027.425,61
14,05
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
50.035.332,74
100,00%
 
hov-top-10 12 2014