Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11.2014 do 30.11.2014.
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.041.037,61
21,67
2
BVRU-R-A
ZTC BANJA VRUĆICA AD BANJA VRUĆICA
2.249.355,02
16,03
3
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.117.291,94
15,09
4
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
1.183.500,00
8,43
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
977.940,27
6,97
6
BBRB-P-D
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
738.000,00
5,26
7
UNZL-R-A
UNIVERZAL AD BIJELJINA
625.340,00
4,46
8
EINP-R-A
ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
479.707,88
3,42
9
BROS-R-C
BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA
378.600,00
2,70
10
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
319.273,79
2,28
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.922.911,85
13,69
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
14.032.958,36
100,00%
 
hov-top-10-11-2014