Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10.2014 do 31.10.2014.
 
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-I
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
7.045.855,14
33,14
2
RSDS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.768.843,78
17,72
3
BBRB-P-D
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
2.673.000,00
12,57
4
BROS-R-C
BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA
1.589.700,00
7,48
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.464.949,77
6,89
6
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
848.852,79
3,99
7
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
603.000,00
2,84
8
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
503.328,83
2,37
9
ELVA-R-A
ELVACO AD BIJELJINA
400.519,26
1,88
10
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
295.856,21
1,39
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
2.069.431,21
9,73
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
21.263.336,99
100,00%

 

hov-top-10-10-2014