Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2014 do 30.09.2014.
 
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
26.235.000,00
61,63
2
PROG-R-A
PROGRES AD BIJELJINA
2.896.778,00
6,81
3
NOVB-R-E
NOVA BANKA AD BANJA LUKA
2.581.587,99
6,06
4
BROS-R-C
BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA
1.576.800,00
3,70
5
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.262.470,37
2,97
6
RSBD-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.012.821,92
2,38
7
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
897.262,24
2,11
8
HPAL-R-A
PALAS AD BANJA LUKA
778.221,15
1,83
9
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
736.982,51
1,73
10
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
592.072,69
1,39
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
3.996.336,61
9,39
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
42.566.333,48
100,00%

 

hov-top-10-09-2014