Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2014 do 31.08.2014
 
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSBD-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
11.465.784,93
27,99
2
BROS-R-C
BOBAR OSIGURANJE AD BIJELJINA
8.750.100,00
21,36
3
RSBD-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.068.196,72
9,93
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.866.173,47
9,44
5
JDNS-R-A
GP JEDINSTVO AD GRADIŠKA
3.410.657,03
8,33
6
RS14-T05
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.994.434,89
4,87
7
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
1.215.485,30
2,97
8
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
994.461,34
2,43
9
RS14-T01
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
986.585,50
2,41
10
PROG-R-A
PROGRES AD BIJELJINA
580.882,00
1,42
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
3.627.903,61
8,85
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
40.960.664,79
100,00%
 
hov-top-10-08-2014