Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07. do 31.07.2014. godine
 
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.149.456,75
18,27
2
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
730.439,80
11,61
3
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
685.025,61
10,89
4
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
457.269,86
7,27
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
407.113,35
6,47
6
JFMG-R-A
PMP JELŠINGRAD - FABRIKA MAŠINA AD GRADIŠKA
350.751,80
5,57
7
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
318.602,20
5,06
8
CSIP-R-A
ČAJAVEC-SIP AD BANJA LUKA
306.340,65
4,87
9
NVEL-R-A
NOVI VELEPROMET AD ZVORNIK
261.113,40
4,15
10
BCTB-R-A
BORAC AD TREBINJE
201.321,54
3,20
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.425.335,82
22,64
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
6.292.770,78
100,00%

 

hov-top-10-07-2014