Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06. do 30.06.2014. godine
 
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RS13-T06
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.998.449,00
29,82
2
VIBP-R-A
ZIF VIB   FOND AD BANJA LUKA
1.956.112,26
19,45
3
RS14-T01
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.734.603,54
17,25
4
CMEG-P-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
428.850,00
4,26
5
TLKM-R-A
TELEKOM   SRPSKE AD BANJA LUKA
399.924,08
3,98
6
RSRS-O-H
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
340.743,77
3,39
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
262.754,83
2,61
8
RSDS-O-E
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
245.139,69
2,44
9
RSRS-O-G
REPUBLIKA   SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
225.865,23
2,25
10
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND   AD BANJA LUKA
196.722,17
1,96
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.266.615,80
12,59
Ukupna   vrijednost saldiranog prometa
10.055.780,37
100,00%
 
hov-top-10-06-2014