Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.do 31.05.2014.
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
689.356,13
19,23
2
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
539.390,70
15,04
3
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
377.765,13
10,54
4
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
298.916,88
8,34
5
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
223.689,31
6,24
6
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
178.860,72
4,99
7
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
171.018,32
4,77
8
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
170.475,14
4,75
9
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
139.896,39
3,90
10
MTLB-R-A
METAL AD BANJA LUKA
137.522,58
3,84
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
658.396,24
18,36

Ukupna vrijednost saldiranog prometa

3.585.287,54

100,00%

hov-top-10-05-2014