Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04.do 30.04.2014.
Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
VIBP-R-A
ZIF VIB FOND AD BANJA LUKA
1.327.599,00
21,45
2
RS14-T01
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
707.907,28
11,44
3
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
476.182,40
7,69
4
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
443.676,21
7,17
5
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
434.219,91
7,02
6
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
350.785,53
5,67
7
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
300.721,48
4,86
8
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
292.767,82
4,73
9
CJVC-R-A
ČAJAVEC AD BANJA LUKA
263.711,19
4,26
10
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
184.367,71
2,98
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.406.359,04
22,73
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
6.188.297,57
100,00%

 

hov-top-10-04-2014