Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.03.do 31.03.2014.
 
Redni broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u saldiranom prometu
1
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.364.442,19
21,85
2
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
618.504,37
9,91
3
EKVP-R-A
ZIF AKTIVA INVEST FOND AD BANJA LUKA
427.863,74
6,85
4
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
310.784,71
4,98
5
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
309.037,95
4,95
6
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
308.851,83
4,95
7
VBIP-R-A
ZIF VB FOND AD BANJA LUKA
301.220,90
4,82
8
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
283.533,62
4,54
9
CIST-R-A
ČISTOĆA AD BANJA LUKA
249.110,71
3,99
10
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
163.488,55
2,62
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.907.374,27
30,54
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
6.244.212,84
100,00%
 
hov-top-10-03-2014