Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02. do 28.02.2014. godine
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
3.775.714,46
26,60
2
CIST-R-A
ČISTOĆA AD BANJA LUKA
2.269.509,73
15,99
3
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.576.102,49
11,10
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.144.317,80
8,06
5
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
806.941,46
5,68
6
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
714.626,14
5,03
7
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
623.775,91
4,39
8
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
401.565,02
2,83
9
BRSP-R-A
ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA
373.735,93
2,63
10
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
319.878,98
2,25
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
2.190.527,05
15,44
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
14.196.694,97
100,00%

 

hov-top-10-02-2014