Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01. do 31.01.2014. godine
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
PLRP-R-A
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
1.996.850,60
23,63
2
MLPH-R-A
TP MALPREH AD BANJA LUKA
811.236,13
9,60
3
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
688.261,74
8,15
4
KZPT-R-A
KOZARAPUTEVI AD BANJA LUKA
686.819,16
8,13
5
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
592.085,48
7,01
6
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
564.530,79
6,68
7
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
491.777,30
5,82
8
METL-R-A
METAL AD GRADIŠKA
456.270,14
5,40
9
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
341.460,56
4,04
10
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
284.021,28
3,36
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.536.713,11
18,18
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
8.450.026,29
100,00%
  
hov-top-10-01-2014