Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12. do 31.12.2013. godine

Redni broj Oznaka HOV Naziv emitenta Vrijednost transakcija % učešća u saldiranom prometu
1
RS13-T06
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
7.921.728,00
36,41
2
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
4.000.000,00
18,39
3
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.814.806,84
8,34
4
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.340.962,40
6,16
5
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.036.688,99
4,76
6
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
726.348,27
3,34
7
PLRP-R-A
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
553.151,62
2,54
8
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
513.161,93
2,36
9
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
405.460,41
1,86
10
NSRV-R-A
NOVA SIROVINA AD BANJA LUKA
389.473,40
1,79
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
3.055.073,67
14,05
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
21.756.855,53 100,00

 

hov-top-10-12-2013