Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11. do 30.11.2013. godine

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
PROG-R-A
TP PROGRES AD BIJELJINA
2.627.632,00
25,88
2
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.151.840,86
21,19
3
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.374.942,54
13,54
4
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
742.642,02
7,31
5
EINP-R-A
ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
456.907,02
4,50
6
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
386.441,39
3,81
7
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
337.183,03
3,32
8
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
283.891,50
2,80
9
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
240.824,68
2,37
10
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
211.240,77
2,08
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.339.360,89
13,20
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
10.152.906,70
100,00%

hov-top-10-11-2013