Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10. do 31.10.2013. godine
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-H
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.756.398,27
24,75
2
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.483.826,40
12,92
3
RS13-T04
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.410.800,00
12,54
4
PLRP-R-A
POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA
2.162.623,08
11,25
5
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
2.000.000,00
10,41
6
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
858.657,09
4,47
7
MLPH-R-A
TP MALPREH AD BANJA LUKA
545.560,22
2,84
8
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
434.329,41
2,26
9
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
414.390,02
2,16
10
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
372.442,55
1,94
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
2.782.329,14
14,46
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
19.221.356,18
100,00%

hov-top10-10-2013