Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09. do 30.09.2013.
 
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
FDBL-R-A
FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA
5.095.251,50
39,20
2
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.996.463,35
30,75
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
498.288,12
3,83
4
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
481.549,28
3,70
5
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
445.774,54
3,43
6
KMBJ-R-A
KOMUNALAC AD BIJELJINA
403.354,10
3,10
7
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
371.309,95
2,86
8
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
248.893,78
1,91
9
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
224.235,37
1,73
10
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
215.315,09
1,66
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.017.436,98
7,83
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
12.997.872,06
100,00%

hov-top-10-09-2013